Những Tin Cần Biết

 • Xin thông báo là thời hạn ghi danh đã chấm dứt. Quý vị nào đã ghi danh nhưng chưa kịp đóng tiền, xin liên lạc với BTC trước ngày 4/24/2017.

  Để giúp cho quý vị không có phương tiện di chuyển trong các ngày Đại Hội, BTC vừa thành lập thêm một ban phụ trách về Vận Chuyển. Để biết thêm chi tiết xin vào trang thông báo Tin đưa đón .

  Ban Đặc San xin thông báo: Hạn chót nhận bài là ngày 31 tháng 3 năm 2017. Xin trân trọng cám ơn quý Niên trưởng, quý Chiến hữu và Thân hữu đã quan tâm và nhiệt tình đóng góp bài vở để đặc san kịp ra mắt trong ngày Đại Hội HQ/VNCH Toàn Cầu 2017.

 • Bài tường trình một buổi họp tại San Jose ngày 3/4/17.

 • Danh Sánh quý vị bảo trợ Đặc San Đại Hội.

 • Thông Báo số 1 của Trưởng Ban Tổ Chức

 • Thư Ngỏ của Cựu Đề Đốc Tư Lệnh

 • Xin vào trang Thông báo để biết thêm chi tiết về Đại Hội và cách thức đóng tiền.

 • Ban phụ trách Đặc San cần sự đóng góp về bài vở, xin vào trang Đặc San để biết thêm chi tiết.

 • Có thể Ghi Danh bằng 2 cách:

  • Bấm vào mục "Ghi Danh" phía trên và điền vào mẫu có sẵn. Quý danh của quý vị sẽ được cập nhật trên danh sách trong vòng 24 giờ.

  • Hoặc email đến Lê Thái Phúc, devh801@gmail.com, hay gửi thư theo địa chỉ dưới đây cho biết tên, địa chỉ, khóa/quân trường, đơn vị cuối cùng, số tiền đóng và chọn thực đơn giữa gà, bò hay món chay.
   Địa chỉ: Lê Thái Phúc, 1622 Nobu Dr. --- San Jose, CA 95131

 • Ngoại trừ một số chỗ ngồi ấn định cho VIP, BTC sẽ dành ưu tiên cho các quý vị nào đóng tiền trước.

 • Để cho tiện việc sắp xếp, xin quý vị ghi danh theo nhóm cùng một lúc. Nếu cần người liên lạc xin bấm vào danh sách

 • Hạn chót để ghi danh và hoàn tất việc đóng tiền là 31 tháng 3 năm 2017.

 • Xin xem Bản Tin Vùng I Duyên Hải về đề nghị ghi danh tham dự Đại Hội.


      Số người viếng : 
http://www.curinglight.com