Tin Bảo Trợ


Giới Truyền Thông Bảo Trợ

Cho đến ngày hôm nay, một số cơ quan truyền thanh và truyền hình đã nhận lời quảng bá thông tin miễn phí cho chúng ta:
  • Phạm Phú Nam, Dân Sinh Media, phát thanh cuối tuần trên 2 đài 1500 AM và 1430 AM, và phát hình hàng ngày lúc 3:00 PM trên đài VietToday. Ngoài ra, chúng ta có thể phát hình mỗi tối thứ Sáu, đài 15, trên Comcast
  • Mai Vy, SBTN
  • Huy Phương, SBTN
  • Đặng Phụng, Tổng đài 1430 AM


Bảo Trợ

Danh Sách Số Tiền
Phạm Công Hoàng, Khóa 26/NT $200
Lê Thái Phúc, Khóa 25/NT $200
Khóa 10 & 11 $500
Hội Bạch Đằng $500
Một vị ẩn danh $100
Trần Thanh Tùng $60
Dr. Khương Hữu Lộc, Ph.D. $250
Trịnh Hòe, Khóa 23/NT $100
Phạm N An, Khóa 13/NT $50