Những Địa Điểm Tổ Chức


 • Tiền Hội Ngộ
  • Dynasty restaurant
  • 1001 Story Rd. #200 - San Jose, CA 95122
  • Cách San Jose Airport 6 miles
  • Cách San Francisco Airport 38 miles
  • Bản đồ:


 • Ngày chính: Ngày Hội Ngộ
  • Santa Clara Convention Center
  • 5001 Great America Pkwy - Santa Clara, CA 95054
  • Cách San Jose Airport 5 miles
  • Cách San Francisco Airport 32 miles
  • Bản đồ: